Welkom op deze site.

Praktijk Ergotherapie
Swanet Riphagen

Ergotherapie is bestemd voor mensen die
als gevolg van ziekte, handicap of ouderdom
beperkingen ervaren in hun dagelijks leven.

Ergotherapie richt zich op het herstel
en behoud van dagelijkse vaardigheden
en helpt mensen in hun dagelijkse leven
zo zelfstandig mogelijk te functioneren.