Voor bedrijven en (zorg)instellingen bieden wij de volgende mogelijkheden aan.
Workshop fysieke belasting door ergotherapeut
1½ dagdeel met een follow up na 3 maanden.
Een praktische, vraaggerichte workshop voor max. 5 medewerkers in uw organisatie.
Bijvoorbeeld voor zorgmedewerkers of administratieve functies.
Kosten: € 720,-

Werkplekonderzoek en advies n.a.v. een gerichte vraag door ergotherapeut
1 persoon, 1 werkplek. Een uitgebreid vraaggesprek over de werkplek en taken. Gevolgd door een observatie en analyse van de werkplek en werkzaamheden. Afgesloten met een advies en rapportage. Indien wenselijk met videoregistratie.
Kosten: € 465,-

Cursus ‘Gezond Werken’ voor groepen door ergotherapeut èn fysiotherapeut
Coaching on the job, gericht op preventie, vergroten van het inzicht èn verbetering van een algehele goede werkhouding.
Voor wie: voor groepen medewerkers (max 20) die graag advies op maat ontvangen op hun eigen werkplek. De cursus richt zich dan ook nadrukkelijk op vragen van medewerkers.
Inhoud: arbeidsvragenlijst, interviews, observatie van medewerkers tijdens hun werkzaamheden met videoregistratie, gerichte adviezen en evaluatie na 3 maanden. De cursus onderdelen zijn verspreid over 2 à 3 maanden en zijn uit te breiden met losse modules.
Deze cursus wordt vooral door zorgpersoneel bijzonder op prijs gesteld. Maar is ook geschikt voor administratieve functies, functies in de civiele dienst of instellingskeuken.
Kosten: afhankelijk van aantal deelnemers.

Op verzoek kan een offerte op maat gemaakt worden. Prijzen zijn excl btw.