Werkwijze
Kennismaking, intake
Een behandeling vindt meestal thuis plaats omdat dat de plek is waar beperkingen zich het meest uiten maar een afspraak op het praktijkadres of op het werk is natuurlijk ook mogelijk.
De eerste afspraak is een uitgebreid kennismakingsgesprek waarin naar uw algemene gezondheid, specifieke klachten, beperkingen, woonsituatie en eventuele mantelzorg wordt gevraagd. Natuurlijk komen ook uw eigen vragen aan bod. Deze kunnen betrekking hebben op in feite alles wat op een dag kan plaatsvinden.
Daarna, meestal bij een vervolgafspraak, zal ik een aantal voor u belangrijke activiteiten thuis observeren om in de praktijk te beoordelen wat de kern van het probleem is en om te achterhalen welke mogelijkheden er zijn tot verbetering.

Training en begeleiding
Wanneer de beperkingen zijn vastgesteld en de doelen zijn besproken kan ik als ergotherapeut training en begeleiding bieden om deze beperkingen te verminderen of weg te nemen. In eerste instantie gaat het om het (opnieuw) leren van activiteiten. Wanneer dit niet meer op de gebruikelijke manier mogelijk is, kunt u de activiteit op een andere manier leren uitvoeren, zo nodig met een hulpmiddel. Ook is training mogelijk als u maar weinig energie heeft of chronische pijn.

Advies en instructie

De cliënt en/of de mantelzorger kan ik ook adviseren of instrueren over de manier waaròp
de activiteit kan worden uitgevoerd. Dit kan een ergonomische/makkelijke manier van werken zijn, het leren omgaan met een hulpmiddel of hoe de mantelzorger de begeleiding het beste aan kan pakken.
Ik probeer hierbij de mogelijkheden van u als cliënt, mantelzorger en de situatie zo optimaal mogelijk te benutten. Het advies kan ook gaan over de aanvraag van hulpmiddelen of woningaanpassingen.