Algemene voorwaarden


Aanvang behandeling

De ergotherapeut streeft er naar om binnen 5 werkdagen na aanmelding een afspraak te maken

Na aanvang van de behandeling

U geeft toestemming om, indien nodig, de behandeling te bespreken met mede behandelaars (bv uw fysiotherapeut, huisarts of specialist)

Indien er een aanvraag is gedaan bij uw zorgverzekeraar of bij de gemeente (WMO) dan geeft u de ergotherapeut toestemming om de aanvraag toe te lichten en/of naar de voortgang te informeren.

U bent ervan op de hoogte dat de ergotherapeut de verwijzer en/of de huisarts informeert over de behandeling.

Wij gaan er vanuit dat u weet dat ergotherapie in de basisverzekering zit en dat ergotherapie  in 2024 volledig vergoed wordt nadat het verplichte eigen risico (€ 385,-) of een zelf gekozen hoger vrijwillig eigen risico ‘verbruikt’ en betaald  is aan de zorgverzekeraar. De praktijk heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars m.u.v. Caresq / Aevitae-Eucare. Zie verder ‘Vergoeding’.

Bescherming persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed geborgd is. Dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels en uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met de bescherming van persoonsgegevens en andere belangrijke zaken die de privacy aangaan.

Stagiaires

De praktijk werkt graag mee aan het goed opleiden van aankomende ergotherapeuten. Een stagiaire kan in een bepaalde periode van het jaar aanwezig zijn. Mocht u bezwaar hebben tegen de overname van uw behandeling door een stagiaire of bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire tijdens uw behandeling dan kunt u dit kenbaar maken.

Verkeerstraining

Verkeerstrainingen kunnen onderdeel zijn van de ergotherapiebehandeling. Een dergelijke training (fiets, elektrische rolstoel, scootmobiel)  is voor eigen risico. Bij onverhoopte schade of letsel dient u deze te verhalen bij uw eigen verzekering.

Afzeggen behandeling

Voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd ontvangt u zelf een rekening. Het verzuimtarief bedraagt € 32,- Bij aan-huis-behandeling bedraagt dit € 56,-. Bij ‘no-show’ zal het daadwerkelijke tarief van de zorgverzekeraar bij u in rekening worden gebracht.

Enquête cliënt tevredenheid, de ‘PREM’

Na beëindiging van de ergotherapie behandeling ontvangt u, afhankelijk van uw zorgverzekering, per mail een enquête die u anoniem kunt terug sturen, de zgn PREM (Patient Reported Experience Measure) Enkele zorgverzekeraars stellen dit verplicht maar ook wij stellen het op prijs dat u deze enquête terugstuurt om zo te kunnen leren van uw opmerking of compliment.

Klachten

Vanzelfsprekend kunt u een klacht bespreken met uw ergotherapeut. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij het klachtenloket voor paramedici.
www.klachtenloketparamedici.nl
Postbus 19207
3501 DE  Utrecht