Werkwijze - Praktijk Ergotherapie Riphagen
Schoenen strikken

Werkwijze


Kennismaking, onderzoek

De eerste afspraak is een uitgebreid kennismakingsgesprek. Hierin vraag ik naar uw algemene gezondheid, specifieke klachten, beperkingen, werk, woonsituatie en eventuele mantelzorg. Uw eigen vragen komen natuurlijk ook aan bod. Deze vragen kunnen gaan over allerlei dagelijkse activiteiten, over alles wat op een dag plaats kan vinden. Een afspraak kan op de praktijk plaatsvinden maar vaak ook  thuis omdat het probleem zich juist daar voordoet.

In een vervolgafspraak, tijdens een huisbezoek of werkbezoek, kan ik de activiteiten observeren die voor u belangrijk zijn. Het gaat er om te beoordelen wat de kern van het probleem is en om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering.

Behandeling  

Het probleem, de beperkingen en de doelen worden eerst vastgesteld. Daarna start ik met training en begeleiding om de beperkingen te verminderen of weg te nemen. Het kan gaan over het (opnieuw) aanleren van activiteiten. Soms kunt u een activiteit niet meer op de gebruikelijke manier uitvoeren. In dat geval kan ik u een andere manier aanleren, eventueel met een hulpmiddel. Bij chronische pijn- en vermoeidheidsklachten gaat het vooral om inzicht geven in eigen functioneren en het aanleren van een goede planning en verdeling van beschikbare energie voor een betere balans.

Advies en instructie

Ik kan u en de mantelzorger adviseren en instrueren over de manier waaròp u de activiteit het beste kunt uitvoeren. Dit kan een ergonomische of makkelijke manier van werken zijn, het leren omgaan met een hulpmiddel of hoe de mantelzorger de begeleiding het beste aan kan pakken.

Het adviseren over hulpmiddelen en woningaanpassingen via WMO of zorgverzekering is onderdeel van de ergotherapie.

Neem contact met mij op