Cursus op maat - Praktijk Ergotherapie Riphagen
Werkplekadvies

Cursus op maat


De cursus ‘Gezond Werken’ is een cursus voor groepen werknemers. De cursus wordt geven door een ergotherapeut en een fysiotherapeut.

Coaching on the job. Het is een cursus gericht op preventie, vergroten van inzicht èn verbetering van een algehele goede werkhouding. De cursus is bedoeld voor groepen van maximaal 15 werknemers die graag advies op maat ontvangen over hun eigen werkplek. De cursus richt zich dan ook nadrukkelijk op vragen van werknemers zelf.

Inhoud: arbeidsvragenlijst, interviews, observatie van werknemers tijdens hun werkzaamheden met (indien gewenst) video opname, gerichte adviezen en een evaluatie na 3 maanden. De cursusonderdelen zijn verspreid over 2 à 3 maanden en zijn uit te breiden met losse modules.

Deze cursus blijkt vooral door zorgpersoneel bijzonder op prijs te worden gesteld maar is ook geschikt voor beeldscherm werkers, functies in de civiele dienst of instellingskeuken, fabrieksarbeid of kassa werk.

U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen, ook als u een andere vraag over uw werk heeft dan hierboven vermeld staat.

Neem contact met mij op